Workshop zainteresovaných osob projektu BENCHMARKS: ZDRAVÁ PŮDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ A SPOLEČENSKOU UDRŽITELNOST A ODOLNOST V BRNĚ

Workshop zainteresovaných osob projektu BENCHMARKS: ZDRAVÁ PŮDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ A SPOLEČENSKOU UDRŽITELNOST A ODOLNOST V BRNĚ

29 Nov 2023 | BRNĚ, Česká republika

Workshop zainteresovaných osob projektu BENCHMARKS:  

ZDRAVÁ PŮDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ A SPOLEČENSKOU UDRŽITELNOST A ODOLNOST V BRNĚ  

 

🌱 Připojte se k nám a utvářejte budoucnost udržitelné městské krajiny!  

 

Projekt BENCHMARKS ve spolupráci svýzkumným centrem RECETOX na Masarykově univerzitě s potěšením oznamuje, že se v Brně dne 29. listopadu 2023 uskuteční workshop pro zapojení zainteresovaných stran.  

 

KDE: RECETOX, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Campus Brno – Bohunice, Kamenice 753/5, budova D29, posluchárna RCX1 (D29/252)  

KDY: 29. listopadu 2023, 10:00 – 18:00  

 

Proč se zúčastnit?  

Náš workshop se bude do hloubky zabývat naléhavým problémem degradace půdy a jejího dalekosáhlého dopadu na udržitelné hospodaření s půdou ve městech. Tato akce, na níž se sejde pestrá škála účastníků, včetně urbanistů, zainteresovaných stran ze soukromého a veřejného sektoru, pedagogů a znepokojených občanů, poskytuje jedinečnou příležitost společně řešit problémy spojené se zdravím půdy v kontextu městského prostředí.  

 

Co můžete očekávat:  

🌿 Poutavé rozhovory: Připravte se na dynamické, participativní diskuse, které přinesou pestrou škálu pohledů na hospodaření s půdou ve městech a na zdraví půdy.  

🌍 Posilování vazeb: Navažte smysluplné vztahy s ostatními účastníky, kteří sdílejí vaše nadšení pro zdraví půdy a udržitelný rozvoj měst.  

📚 Sdílení znalostí: Ponořte se do bohatých vědomostí a zkušeností, které budou sdíleny, a obohaťte tak své know-how o hospodaření s půdou v městském prostředí.  

🚀 Formování budoucnosti: Buďte součástí změny, kterou si přejete vidět ve světě, a přispějte k rozvoji zásad pro ochranu půdy v městských oblastech České republiky a v celé Evropě.  

 

Zapojte se:  

Pokud se chcete tohoto semináře zúčastnit, neváhejte kontaktovat prof. Jakub Hofmana (jakub.hofman@recetox.muni.cz). Pokud pro vás osobní účast není reálná, doporučujeme, abyste se s námi spojili i tak a nebáli se vznést jakékoliv dotazy nebo připomínky. Vaše zapojení a příspěvky jsou neocenitelné, protože společně usilujeme o podporu zdravé půdy a odolného městského prostředí v České republice a Evropě.  

Pokud vás zajímají další podrobností neváhejte kontaktovat! Těšíme se, že se s vámi potkáme a společně vyrazíme na tuto důležitou cestu! 

29 Nov 2023 | BRNĚ, Česká republika

Organiser

RECETOX (Masaryk University)

Venue

RECETOX, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Campus Brno – Bohunice, Kamenice 753/5, budova D29, posluchárna RCX1 (D29/252)