Regio, Land
West-Nederland, Nederland

Lokaal grondgebruik
Landbouw

Soort grond
Veengrond

Milieuzone
Atlantisch Centraal

Partner
WUR / ERFBV

Peat Meadow Casestudie

Het westelijke veenweidegebied is een typisch Nederlands landschap met koeien, windmolens en weidevogels. Maar de intensivering van de landbouw en drainage activiteiten voeren een grote druk uit op het gebied. De biodiversiteit wordt bedreigd, de bodems dalen, grote hoeveelheden koolstof en methaan worden uitgestoot en boeren komen maar lastig rond. Wij.land wil dit veranderen door een landschap te creëren dat in balans is. Met gezonde bodems, graslanden en water vol van leven en natuurlijk met blije boeren.

Een groep veehouders in het westelijke veenweidegebied leren samen over regeneratieve landbouw. Samen vormen zij een lerend netwerk dat gefaciliteerd wordt door Wij.land. Binnen dit netwerk zijn er een paar bedrijven die deelnemen aan het project Benchmarks voor Bodemgezondheid. W zullen samenwerken om zowel de praktische inzichten van de boeren rondom het implementeren van regeneratieve bodembehandeling vast te leggen, als ook de wetenschappelijke inzichten van de wetenschappers over de veranderingen in biologische, chemische en fysische samenstelling van de bodem.

Doelstellingen

De adoptie van regeneratief grasland beheer vergroten om de bodemkwaliteit te verbeteren: met meer organische meststoffen in plaats van chemische, meer voer van eigen land in plaats van importeren van krachtvoer, meer beweiding en minder maaien, meer blijvend grasland en waar mogelijk de waterstand verhogen.

Lokale focus

Overgang van intensieve naar regeneratieve veehouderij