Alue, Maa
Pohjoinen Suomi, Suomi

Paikallinen maankäyttö
Maatalous

Maalaji
Histosoli/Umbrisoli

Ympäristövyöhyke
Boreaali

Yhteistyökumppani
LUKE (Luonnonvarakeskus)

Tapaustutkimus NorPeat

NorPeat, Pohjoinen kokeellinen turveagroekosysteemi-alusta (26 ha), on viljelty turvemaa, joka on jaettu 8 lohkoon kasvihuonekaasujen seurantatarkoituksiin ja suuren mittakaavan kokeisiin pohjaveden keräämiseksi. Lohkolta 6 voidaan myös seurata ylivuotoa. Viljelty turvemaa normaalin säilörehunurmen kiertoviljelyllä naudanlihan rehun tuotantoa varten.

Tavoitteet

Kokeellinen pelto on perustettu tutkimaan erilaisia viljeltyjen turvemaiden ympäristövaikutuksia, seuraamaan ympäri vuoden kasvihuonekaasupäästöjä sekä pohjaveden virtausta ja laadun muutoksia salaojitusvedessä ja ylivuodossa.

Paikallinen painopiste

Viljelyjärjestelmät viljantuotannolle

Media