Region, Land
Østlandet, Norge

Lokal arealbruk
Skog

Grønnsakstype
CHANGE

Miljøsone
Boreal

Partner
Norwegian Institute for Nature Research

The Nordmarka Case Study

Vi har fire nåværende studielokaliteter i Nordmarka, Oslo. Lokalitetene representerer en hogstflate (alder 2 år), en middelaldrende skog (55 år) hvor det er foretatt tynning, en moden produksjonsskog (80 år) og en naturskogslignende skog (140 år). Alle lokalitetene representerer grandominert skog, med relativt høy dekke av blåbær. Eksperimentelle behandlinger har blitt brukt i lokalitetene i forbindelse med prosjektet ForBioFunCtioN. Disse inkluderer simulering av klimaendringer ved kamre (temperaturøkning) og vanning (økning i nedbør), samt tilførsel av nitrogengjødsel og biokull.

Mål

Vi vurderer økosystemresponser på klimaendringer og forvaltningsrelevante behandlinger i forhold til biologisk og funksjonell mangfold, karbon og næringsstoffer, og økologiske prosesser.

Lokalt fokus

  • Effekter av klimaendringer og forvaltning på biologisk mangfold og karbon i jord samt jordegenskaper.

Media