Kraj, Země
Brno, Česká republika

Místní využití půdy
Městské

Typ půdy
Technosol/chernozem/fluvisol – hlinité půdy

Environmentální zóna
Kontinentální

Společník
Masarykova Univerzita- RECETOX & CzechGlobe

Případová Studie Brno-city gardens

V České republice se zaměřujeme na město Brno a region severozápadně od Brna s krajinou definovanou přítomností městských a lesních pozemků. Místní případová studie se bude zabývat zdravím půdy, včetně její kontaminace, v městských zahradách.

Monitoring kvality půdy na zahradách soukromých vlastníků v Brně. Zahrady se nacházejí u rodinných domů nebo v zahrádkářských koloniích. Jedná se o půdy typu technosol/černozem/fluvizem – hlinité půdy v kontinentálním klimatu.

Cílové úkoly

Zatímco na zemědělské půdě je kvalita půdy včetně kontaminace pečlivě sledována, městské půdy jsou téměř opomíjeny. Neexistuje žádný předpis, který by vyžadoval pravidelné sledování městských půd nebo hodnocení rizik, která mohou přinášet lidskému zdraví v důsledku kontaminace. Městští občané, kteří vlastní zahrady, je mohou využívat k pěstování ovoce, zeleniny nebo bylinek. Lidé mohou doufat, že doma vypěstovaná produkce je zdravější než zboží v supermarketech. Půda ve městech, včetně půdy na zahradách, však může trpět nízkou kvalitou v důsledku své historie nebo může být kontaminovaná. Proto se snažíme zjistit kvalitu půdy, včetně kontaminace, v typických městských zahradách a diskutovat o příčinách a důsledcích. Studie zahrnuje několik desítek zahrad o velikosti od 70 do 1400 m2.

Lokální zaměření

Průzkum soukromých a komunitních zahrad v Brně za účelem zjištění stavu půdy včetně obsahu škodlivin.